Uzyskaj jak najwięcej ze swojej inwestycji

lipiec/sierpień 2016


Eric Matson z firmy Goodyear wyjaśnia, dlaczego wskaźnik TKPH i wzór bieżnika odgrywają kluczową rolę w wydajności opon oraz w jaki sposób konserwacja może pomóc w optymalizacji inwestycji.

Ciężkie wozidła technologiczne poruszają się po ekstremalnie trudnych nawierzchniach, przewożąc potężne ładunki. W rezultacie opony w tych pojazdach są narażone na działanie ogromnych sił. Dlatego tak ważne jest, aby flota i personel zajmujący się konserwacją wybrali odpowiednie opony do tych maszyn, które są niezbędne w tej branży.

Podczas doboru opon do wozideł technologicznych należy uwzględnić wiele czynników. Ocena zakresu robót na terenie miejsca wykonywanych prac jest niezmiernie istotna; przed wyborem określonych opon należy w pełni zrozumieć, do czego będzie wykorzystywane dane wozidło technologiczne.

Można tego dokonać, montując na ciężarówce urządzenie lokalizacyjne i pozwalając pojazdowi pracować przez określony czas (firma Goodyear zaleca 24 do 48 godzin). Pomoże to w opracowaniu mapy miejsca wykonywanych prac.

Jednocześnie należy śledzić dystans, jaki pokonuje ciężarówka, jej prędkość i przewożony ładunek. Wiele ciężarówek jest już wyposażonych w urządzenia rejestrujące dane dotyczące prędkości i obciążenia.

Następnie należy przyjąć średnie obciążenie i pomnożyć tę wartość przez średnią prędkość. Uzyskany wynik to wskaźnik TKPH (tonokilometr na godzinę).

Każda opona do prac górniczych, niezależnie od zastosowania, ma również określony wskaźnik TKPH, który określa, ile może wytrzymać dana opona przy określonej prędkości, a następnie jest on porównywany ze wskaźnikiem TKPH w kopalni.

W każdym przypadku należy wybierać opany, których wskaźnik jest wyższy od wskaźnika TKPH w miejscu wykonywanych prac. Pomoże to w doborze właściwych opon do danego terenu.

Wzór bieżnika

Należy zwracać szczególną uwagę na wzór bieżnika opony.

Do wyboru może być kilka wzorów bieżnika, których powierzchnie wydają się być w równym stopniu odpowiednie. Jednak to, co znajduje się pod oponami - stan podłoża - często dyktuje, jaki wzór bieżnika będzie ostatecznie używany.

Czy podłoże jest względnie gładkie? Jeśli tak, bardziej odpowiednie mogą być opony o płytszej głębokości bieżnika. A może podłoże jest trudne lub skaliste? W takim przypadku bardziej odpowiednie będą opony o głębszym bieżniku i zapewniające poprawioną trakcję i lepszą ochronę przed przecięciami.

W razie wątpliwości należy skonsultować się z przedstawicielem producenta opon, który może pomóc w ocenie stanu nawierzchni na danym terenie i przekazać specjalistyczne porady dotyczące dane produktu.

Oceniając warunki podłoża, należy również rozważyć inne potencjalne problemy, w tym drogi dojazdu do terenu wykonywanych prac i wyjazdu z niego. Czy obszary te są wolne od skał i gruzów, które mogłyby przebić opony? W jaki sposób są one konserwowane?

Czy można w jakiś sposób poprawić trakcję opon, na przykład poprzez wysypanie żwiru na terenie prac? Ile skrętów musi wykonać Twoja ciężarówka, aby wykręcić? Jak strome są nachylenia i spadki powierzchni? Firma Goodyear zaleca, aby nachylenie powierzchni, niezależnie w górę czy w dół, utrzymywać na poziomie maksymalnie ośmiu stopni.

Konserwacja (korzyści)

Ostatecznie, korzyści uzyskane dzięki starannej selekcji opon można utracić poprzez słabą konserwację opon. Ponieważ opony są niezmiernie istotnym elementem i stanowią znaczną część inwestycji, warto jest dołożyć wszelkich starań, aby zoptymalizować ich wydajność i długi okres eksploatacji.

Utrzymywanie prawidłowego stopnia napompowania opon jest najskuteczniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić, aby osiągnąć optymalną wydajność i żywotność opon. Konsekwentny, prawidłowy stopień napompowania pozytywnie wpływa na stopień zużywania z opon i ich trwałość, a także może pomóc w zmniejszeniu ilości paliwa zużywanego przez ciężarówki.

Sprawdzanie ciśnienia w oponach powinno wchodzić w zakres inspekcji pojazdu przed każdą zmianą roboczą. Jeśli nie jest to możliwe, ciśnienie w oponach należy sprawdzać co najmniej raz dziennie.

Należy unikać zarówno nnadmiernego stopnia napompowania, jak i niedopompowania. Nadmierne napompowanie opon może prowadzić do nierównomiernego zużycia i powodować podatność opon na pękanie podczas jazdy po trudnym terenie. Niedopompowanie powoduje, że opony stają się bardziej elastyczne.

Kolejną istotną kwestią jest upewnienie się, że opony nie są przeciążone. Niedopompowanie i nadmierne obciążenie mogą uszkodzić opony.

Opony mają na celu utrzymanie wozideł technologicznych w ruchu. Upewnij się, że Ty i Twój zespół korzystacie z odpowiednich opon i dbaj o nie, aby Twoje ciężarówki były zawsze gotowe do pracy.

Specjalista ds. opon OTR, Eric Matson, jest globalnym kierownikiem ds. inżynierii terenowej w firmie produkcji opon OTR – Goodyear Tire & Rubber Company.