Monitorowanie wydajności opon przynosi wiele korzyści

Opony mogą stanowić istotną inwestycję, dlatego należy podjąć wszelkie odpowiednie kroki w celu optymalizacji ich żywotności i wydajności. Obejmuje to przestrzeganie ustalonych praktyk w zakresie konserwacji opon i terenu, na którym wykonywane są prace, poprzez regularne pompowanie opon i kontrole ich stanu, inspekcje terenu itp.

Monitorowanie wydajności opon może także odgrywać istotną rolę w pełnym wykorzystywaniu możliwości opon.

Dzięki ekskluzywnemu narzędziu EMTrack firmy Goodyear do zarządzania wydajnością opon wyszkoleni technicy mogą przeprowadzać inspekcję opon w pojazdach i gromadzić dane na temat stopnia napompowania opon, głębokości bieżnika i innych kluczowych wskaźników. Informacje te są następnie natychmiast przesyłane automatycznie do specjalnej aplikacji EMTrack, gdzie są przechowywane w środowisku chronionym hasłem.

Z czasem nagromadzenie danych pozwala monitorować i analizować wskaźniki wydajności, takie jak koszt za godzinę, koszt za tonę i liczbę godzin na 32. część cala. Informacje te mogą być przydatne w podejmowaniu lepszych decyzji związanych z konserwacją opon, pomagając jednocześnie w prognozowaniu przyszłych wymogów dotyczących opon. To z kolei może pomóc w kwestiach związanych z planowaniem budżetu, wyborem opon w przyszłości i rozwiązywaniem innych problemów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat systemu EMTrack firmy Goodyear, prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym z branży opon OTR firmy Goodyear.