Przeglądy techniczne floty pojazdów oraz audyty na terenach wykonywanych prac pomagają utrzymać opony w należytym stanie

Opony odgrywają bardzo istotne znaczenie dla pomyślnej eksploatacji pojazdów w terenach kopalni, kamieniołomów, placach budowy i w portach. Stosowanie poniższych najlepszych praktyk pomoże w osiągnięciu optymalnej wydajności i żywotności opon, a korzyści z tego wpłyną bezpośrednio na wyniki finansowe:

  • Inspekcje floty pojazdów. Opony należy sprawdzać przed każdą zmianą roboczą nie tylko pod kątem stopnia napompowania, ale również pod kątem głębokości bieżnika oraz nacięć i uszkodzeń, które z biegiem czasu mogą się powiększać. Opony należy również sprawdzać pod kątem prawidłowego dopasowania. Inspekcje floty pojazdów mogą pomóc w identyfikacji i skorygowaniu często pomijanych problemów, które mogą prowadzić do kosztownych problemów.
  • Audyty na terenach wykonywanych prac. Istotne jest również przeprowadzanie inspekcji terenów wykonywanych prac oraz dróg dojazdowych i wyjazdowych. Czy na drogach, po których poruszają się pojazdy ciężarowe należące do Twojej floty nie ma żadnych skał ani gruzu? Istotne jest również gospodarowanie zasobami wodnymi. Czy w projekcie terenu wykonywanych prac uwzględniono swobodny odpływ wody? Czy na terenie wykonywanych prac nie ma żadnych mętnych kałuż z nagromadzoną wodą stojącą? Czy na drogach dojazdowych i wyjazdowych nie ma żadnych wód stojących? Trudno ocenić, czy pod powierzchnią kałuży nie znajdują się przedmiotów, które mogłyby uszkodzić opony. Ryzyko to można wyeliminować, utrzymując suche nawierzchnie.

Upewnij się, że Twoja firma współpracujecie z przedstawicielem handlowym zajmującym się sprzedażą opon OTR Goodyear w celu zoptymalizowania zwrotu z inwestycji w opony.