Pozycjonowanie wozideł technologicznych jest opłacalne

Należy przykładać stosowną uwagę do opon swoich pojazdów – jest to również wymagane przez prawo. Ale czy przykładasz uwagę do pozycjonowania wozideł technologicznych?

Podczas cofania pojazdu w stronę sterty skał, przyłóż szczególną uwagę do ustawienia jego tylnej osi względem przedniej krawędzi sterty i upewnij się, że przednia krawędź jest wolna od gruzu. Najważniejsze jest zachowanie odpowiedniej odległości i kąta podjazdu. Oczyszczenie przedniej krawędzi sterty pomoże zapobiec przecinaniu opon, uszkodzeniom związanym z uderzeniami oraz innym problemom.

Powierzchnia podłoża powinna być płaska. Od razu po odjechaniu załadowanej ciężarówki należy oczyścić teren, usuwając skały, które mogły upaść na podłoże w trakcie załadunku. Wiedza na temat umiejscowienia pojazdów – oraz ich otoczenia – pomoże im zachować sprawność.